انیمیشن کوتاه رالف را نجات دهید دوبله فارسی

انیمیشن کوتاه و تاثیر گذاری که در فضای مجازی منتشر و دست به دست شد که موضوع آن، درباره مضرات استفاده از حیوانات به عنوان طعمه آزمایشی محصولات زیبایی بود.