جایگاه چین در رده اول تولید واکسن کرونا

از همان روزهای اولی که ویروس جدید کرونا گریبان مردم را در سراسر جهان گرفت، بیشتر کشورها از راه های مختلف با این ویروس مرگبار مبارزه کردند و در عین حال به کارهای تحقیقاتی برای کشف واکسن و دارو هم پرداختند.

کشور چین نیز با این که خطرات و سختی های روزهای اول شیوع این بیماری را پشت سر گذاشته و مردم نیز همچنان به خوبی همراهی می کنند، اما سخت در تلاش است تا واکسن این بیماری را کشف کند، چرا که مصونیت را نه تنها برای مردم خود که برای همه بشریت می خواهد!

حالا با این همه تلاش چین و کشورهای دیگر، امیدوارانه کمی دیگر در صف رسیدن به واکسن منتظر می مانیم تا این اصلی ترین سلاح مبارزه با کرونا به دست همه ما برسد!