ماسک فلت فولد چقدر موثر است؟

در این ویدیو، میزان نفوذپذیری ماسک فلت فولد (ماسک اردکی) نسبت به یک ماسک معمولی سنجیده شده است. ماسک فلت فولد دارای 7 لایه است و از بهترین ماسکها برای مقابله با کروناست.
https://coromarket.ir/shop/nano-fiber-flat-fold-mask/