کارتون ماشا و میشا / نمایش جدید

در این قسمت از کارتون ماشا و آقا خرسه ماشا همزمان چندین استعداد جدید را کشف می کند و خرس دستگاهی را که مدتها انتظار آن را می کشید می خرد - یک تلویزیون کاملاً جدید! ماشا نمی تواند چنین شانس بزرگی را برای اثبات اینکه رویکرد خلاقانه هر مشکلی را حل می کند ، از دست بدهد ، خصوصاً اگر پانداآماده کمک باشد!