آخرین آمار کرونا در 1399/6/7

آخرین آمار کرونا در 1399/6/7 در ایران

تعداد بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا 2115 نفر
تعداد 3811 موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه
112 نفر از هم وطنانمان را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادیم .