حقانی 09380039391-سایبان چادری فودکورت-سقف خیمه ای حیاط رستوران

شرکت معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان متحرک چادری جهت هرنوع فضای کاربری در سراسر کشور با سابقه ای درخشان میباشد که با کادری مجرب و حرفه ای پروژه های متعددی را به انجام رسانیده است.