دفع قطعی علف های هرز با علف کش تضمینی تریفلورالین | Trifluralin

علف کش تری فلورالین در بازار با نام تجاری ترفلان (Treflan)، شناخته می شود. این علف کش را می توانید به صورت تضمینی برای دفع و ریشه کنی علف های هرز باریک برگ و پهن برگ به صورت پیش رویشی و با جذب به ساختارهای اولیه رشد گیاه پس از جوانه زنی بذر، مورد استفاده قرار داد. برای خرید علف کش تری فلورالین و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آن، با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com