فیلم The Master 2012 مرشد - زیرنویس فارسی

داستان فیلم مرشد
فیلم مرشد (The Master) یک سرباز قهرمان نیروی دریا وقتی از جنگ بر میگردد نا آرام است و چون کاری بلد نیست آینده اش روشن نیست تا وقتی که به گروهی دعوت میشود و رهبر کاریزماتیک گروه زیر بال و پر او را میگیرد و ...