ذوق‌ زدگی یک سگ حین تماشای فیلمی از خودش

یک سگ خانگی از تماشای فیلمی که در آن با پسری کوچک بازی می‌کرد به طرزی دیدنی ذوق زده شد.