علت افزایش چند برابری هزینه قبوض آب و برق

روش محاسبه پلکانی قبوض آب و برق باعث شده برخی از مشترکان احساس کنند میزان مصرف آنها اشتباه حساب شده است اما با تصحیح الگوی مصرف این مبلغ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت