تصادف شاخ به شاخ کامیون با بابکت یک کشته بر جای گذاشت

راننده یک کامیون در کراسنویارسک روسیه به دلیل نداشتن دید کافی با یک بابکت تصادف شاخ به شاخ کرد.

در این تصادف راننده پنجاه ساله بابکت جانش را از دست داد.