هشدار دادستان به برگزاری کنندگان مراسم عزاداری

احمد منتظری، دادستان کل کشوراعلام کرد: برگزاری مراسم عزاداری بدون رعایت دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا بعد از دو بار تذکر تعطیل خواهند شد.