ویدیویی از گردهمایی پیشکسوتان کاراته با حضور مهدی فخیم زاده

به مناسبت پنجاه و پنجمین سال تولد کاراته در ایران، مراسمی با عنوان «روز کاراته» و با حضور 130 استاد این رشته در سالن کبکانیان تهران برگزار شد.