هفت دلاور - The Magnificent Seven 2016

سینمایی - هفت دلاور - The Magnificent Seven 2016 - هفت تیرانداز به سرپرستی مردی به نام کریس آدامز ( Denzel Washington ) ( دنزل واشینگتن ) ، تصمیم می گیرند از مردم یک دهکده در برابر راهزنان دفاع کنند….. - Gap.im/nama66