فیلم #Alive 2020 هشتگ زنده با دوبله فارسی

داستان فیلم هشتگ زنده
فیلم هشتگ زنده (#Alive) ویروسی ناشناخته کل شهر را فرا می گیرد و باعث مرگ مردم می شود. جون وو و یو بین تلاش می کنند تا مردمی که هنوز گرفتار نشده اند از این ویروس در امان بماند.