استقرار آدمک در مرز لبنان توسط صهیونیستی ها

صهیونیست‌ها با این کار میخواهند حزب الله چنین گمان کند که به نیروی اسرائیلی شلیک کرده‌اند و دیگر به دنبال انتقام نباشد.