شیوهٔ عجیب فرار از زندان !.

این تبهکار برزیلی ، برای فرار از زندان ،
در یک اقدام عجیب ، در وقت ملاقات ،
خود را ، به شکل دخترش درآورد ، امّا ،
با هوشیاری مأموران ، لو رفت .