دانلود آهنگ جدید هامون به نام سارا | پخش سراسری تهران سانگ

سارا نبودی که چشم گریان را ببینی , آن قدر باریدم که باران را ببینی , آن قدر پشت پنجره ماندم که شاید یک لحظه این سوی خیابان را ببینی .. دانلود آهنگ جدید هامون به نام سارا + Hamoon - Sara دانلود این آهنگ زیبا از لینک : https://myteh-song.biz/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-hamoon-sara/