تصاویری از خسارات طوفان وحشتناک در آمریکا

وقوع طوفان لارا در یکی از ایالت‌های آمریکا به خانه‌های مسکونی خسارات فراوانی را وارد کرده است.