سقوط یک دستگاه کامیونت از لبه پرتگاه

یک خودروی کامیونت که چند سرنشین داشت، از لبه پرتگاهی در اندونزی سقوط کرد.