4 ابزار مهم بهینه سازی که هر سئو کاری باید داشته باشد...!!

✅ابزار ها نقش بسیار مهمی در سئو یک وبسایت دارند، اما یک سئو کار حرفه ای باید چه ابزار هایی داشته باشه؟
.
.
دپارتمان دیجیتال مارکتینگ ایران سایت????????
"عکاسی"