کوچینگ کسب و کار

https://tehrannlp.com/?p=13005
نظر شرکت کنندگان دوره رهایی از کارمندی و راه اندازی کسب و کار شخصی با تدریس سجاد زمانی مستر ترینر nlp و مشاور توسعه فردی
برای تهیه دوره به سایت خانه ان ال پی مراجعه کنید.