رسوب واگن، واژه ای نادر اما پرمعنا در راه آهن کشور

به‌ گزارش پرتال حمل و نقل، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با مشکلات انباشته شده ای درگیر شده که منجر به رسوب واگن در برخی نواحی گردیده است. مدیران مجموعه ذوب آهن توضیحات لازم را می دهند و قطع به یقین مدیران راه آهن نیز جهادی مسائل را حل می کنند، اما آنچه که باقی می ماند نقش مبهم راه آهن است که یا باید فقط به فکر سود و زیان خود باشد یا باید با حمایت های ویژه حاکمیت به صاحبان صنایع و معادن و کالا سرویس ارائه دهد؟