جزئیات فحش دادن و توهین نماینده ایذه به یک خانم (شهروند ایذه ای)

"برای مشاهده ادامه مطلب لطفا اینجا کلیک کنید"

جزئیات فحش دادن و توهین نماینده ایذه به یک خانم (شهروند ایذه ای)