شماره هفده - Number 17 1932

سینمایی - شماره هفده - Number 17 1932 - کارگردان آلفرد هیچکاک - کاراگاهی بنام “بارتون” بدنبال جواهرات گمشده ای است که توسط “شلدریک” سرقت شده و او به کمک یک زن لال و دو همکارش درصدد فرار هستند که این زن لال به پلیس کمک میکند و…- Gap.im/nama66