مبارزه با انواع علف هرز شایع در مزرعه گندم با علف کش آکسیال

با استفاده از این علف کش می توانید علف های هرز یولاف، علف خونی، چچم و دم روباهی را در این مزارع ریشه کن کنید. بهترین زمان مصرف این علف کش در مزرعه، اواسط پنجه زنی و سه برگی شدن علف هرز خواهد بود و بیشترین تاثیرگذاری را خواهد داشت. با استفاده از علف کش آکسیال می توانید علف های هرز شایع در مزارع گندم و جو را ریشه کن کنید. برای خرید علف کش آکسیال، محصولی از شرکت سینجنتا سوئیس، با آریا سبز در تماس باشید. 09149643764 و 09147640450 _ www.ariasabz.com