کشتی چوخه (کلیپ دوم)

Chookhe is Kurdish wrestling that is in Federation of Rural Sports and Local Games and has international fame; interview with an agent of The Association For International Sport for All (TAFISA) and other managers and champions.
????‍♂️????????
گزارش آقای حمامی خبرنگار ورزشی از مسابقات کشتی باچوخه در گود چشمه زینل خان اسفراین (۹۸/۰۱/۱۶)
در این گزارش، دکتر جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی، ژائوئن رئیس انجمن ورزش های سنتی جهان، میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، استاد هادی عامل گزارشگر جهانی، پهلوانان پرآوازه چوخه: الیاس علی اکبری، حسین اکبری، حسین کلال، هادی قدیمی و وحید قائمی سخن می گویند.
✔️کانال رسمی انجمن چوخه کشور کشور
t.me/chukhe_ir