دف نوازی

اجرای گروه دف نوازان به سرپرستی آقای حمید فودازپور___دف:سمیه محمدی-فاطمه گلشادی-بتول ذکریا-زهرا عابدینی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر __موسیقی ارغوان __ جهت دیدن کار هنرجویان و کسب اطلاعات بیشتر به سایت و صفحه اینستاگرام مراجعه کنید سایت:www.farhangsazan.com اینستاگرام:@farhangsazanmoaser