بدن هنگام فقر آهن چه واکنشی از خود نشان میدهد ؟

با نشانه های کمبود آهن در بدن آشنا شوید!

از خستگی و رنگ پریدگی تا سردرد و شکم درد
کمبود آهن گرچه در ابتئا باعث بروز مشکلات جزئی در بدن میشود اما اگر پیگیری و درمان نشود باعث ایجاد کم خونی در فرد میشود .
ما در طی روز ممکن است به روش های متفاوتی آهن خود را از دست بدهیم به همین دلیل شناخت و درمان آن لازم و ضروریست !