اعلام جزئیات قانون جدید چک

نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص جزئیات جدید قانون جدید چک گفت: این قانون در نظر دارد فرآیند‌ها را طوری طراحی کند که امکان صدور چک بلامحل منتفی شود.