همه چیز در باره سیاه شدن سر استخوان ران

مشکلی که امروز میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم بیماریه که موجب فلج شدن و از کارافتادن خیلی از مردم و بخصوص جوونای کشورمون میشه. دارم راجع به سیاه شدن سر استخوان ران صحبت میکنم.

سیاه شدن سر استخوان ران بیماریه که ممکنه اسمشو جسته و گریخته شنیده باشین یا اطلاعات پراکنده ای رو دربارش از این و اون شنیده باشین. به همین خاطره که فکر کردم شاید لازم باشه چیزایی رو که خیلیا بدنبال فهمیدنش هستن از زبون کسی بشنون که کارش مداوای این بیماریه.

متاسفانه این، بیماریه که غالبا توی جوونا بوجود میاد و میتونه زندگی اونا رو برای همیشه تحت تاثیر خودش قرار بده. پس اهمیت زیادی داره و باید در بارش خوب بدونیم.