ترس و اضطراب چالش های نوجوانی

مریم ایزدی
کارشناس ارشد روان شناسي عمومي
عضو سازمان نظام روانشناسي
داراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان روان شناسي
عضو انجمن سلامت
عضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژي
روانشناسي سالمندان،مشاور کودک و نوجوان
زوج درمانگر ، خانواده درماني ، مشاور تحصيلي، مشاوره شغلي ، مشاوره پيش از ازدواج
برنامه ریزی کنکور و

آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3
تلفن : 77760350 / 77760381/ 77760368