انجام ترفندهای جادویی ناممکن برای مخ زنی

آموزش تکنیک های شعبده بازی
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش شعبده بازی شامل 25 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.
سرفصل ها:
آموزش شعبده بازی های خطرناک با مواد شیمیایی
موزش شعبده بازی با قهوه، حباب، نی، ظرف، چوب،
جاذبه ، پول
آموزش شعبده بازی برای بزرگسالان
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com