مربای گل محمدی

مربای گل محمدی نوعی مربای بسیار خوش عطر و خوشطعم تبریزی است که اگر آن را امتحان کرده باشید، می‌دانید که چه عطر و طعم بی نظیری دارد.
این مربا که یکی از مرباهای پرطرفدار در منطقه آذربایجان است به ” قیزیل گول موراباسی” معروف است.
مربای گل محمدی را هم با گل محمدی تازه و هم با گل محمدی خشک شده میتوان درست کرد که روش هر کدام متفاوت از هم است.