گلدوزی کامپیوتری قیطان دار 2

دستگاه گلدوزی ، ماشینی است برای ایجاد الگوهای دوخت ( مانند گلدوزی ، قیطان دوزی ، پولک دوزی ، روبان دوزی و شنل دوزی ) در سطوح مختلف. این الگوها فایل های رایانه ای دیجیتالی هستند که توسط دستگاه گلدوزی خوانده شده و سپس روی سطح مورد نظر دوخته می شوند. برای تازه کارها دستگاه های گلدوزی ممکن است در نگاه اول ترسناک به نظر برسند اما داشتن لوازم ضروری و استفاده اصولی از آن می تواند در مسیر یادگیری کار با این دستگاه هیجان انگیز باشد. سوزن، نخ، قرقره، تثبیت کننده و داشتن الگوها و طرح های مختلف از ملزومات کار موفق و جذاب با دستگاه گلدوزی به شمار می آید.