تاریخچه ایموجی ها و نحوه بوجود آمدن ایموجی ها !

همه ما هنگام چت کردن برای بیان بهتره جملاتمون از ایموجی ها استفاده میکنیم...
تا به حال فکر کردید که این ایموجی ها چگونه به وجود آمده اند ؟در این ویدیو قصد داریم جواب این سوال را به شما بدهیم و تاریخچه ایموجی ها را مورد برسی قرار بدهیم...

اینکه ایموجی ها در کجا و چه زمانی بوجود آمدند برمیگردد به دهه 1990
در این دهه با استفاده از کارکترهای ترکیبی شروع به ساخت ایموجی هایی مثل ایموجی خنده کردند.
اسکات فالمن ابداع کننده این کاراکتر ها بود که به آن ها ایموتیکان گفته میشد و مهمترین ایموجی ها ایموجی خنده و ایموجی اخم بود ....

برای جزئیات بیشتر ویدیو را مشاهده کنید ...