آموزش کیسه زنی حدود30 دقیقه

جهت ورود به سایت رزمی زنجر گیم اینجا کلیک کنیدیک ویدیو عالی یک تمرین عالی 30دقیقه تمرین آموزش بوکس بسیار عالی وبا قدرت 30دقیقه تمرین کنید و نهایت لذت را از یک تمرین ببیرید این تمرین متناسب برای باشگاه و منزل میباشد