تظاهرات جلیقه‌زردها زیر باران هم ادامه پیدا کرد

مردم فرانسه برای بیست و ششمین هفته پیاپی و با وجود بارش باران در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و به تظاهرات علیه سیاست‌های نظام سرمایه‌داری در کشورشان پرداختند.