فیلم بسیار زیبا و متفاوت از رشته کوه‌های آلپ

رشته کوه‌های آلپ از اتریش و اسلونی واقع در شرق تا ایتالیا، سوئیس، لیختن اشتاین، آلمان، فرانسه و موناکو در غرب گسترده شده است و یک کوهنورد خوش ذوق با تلفن همراه خود تصاویر بسیار زیبایی را از قسمتی از کوه‌های آلپ به ثبت رسانده است.