مادر ، تقدیم به مادران زحمتکش سرزمینم

#مادر

یک عمر به دل غصه ی فردایش بود
خوشبختی ما همیشه رویایش بود

گفتند که زیر پای او هست بهشت
صد تاول و زخم زیر ِ پاهایش بود

شعر و صدا : #قاسم_ساروی