بابانوئل قرنطینه شد!

کودکان دانمارکی برای حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی و جلوگیری از شیوع کرونا از پشت شیشه با بابانوئل دیدار کردند.