شخصیت INTJ دقیقا چه شکلیه؟!!!

شخصیت INTJ یکی از تیپ های شخصیت در تست MBTI می باشد. در این ویدیو می توانید با یکی از افرادی که شخصیت INTJ دارد بیشتر آشنا شوید. او به شما خواهد گفت که دقیقا چه ویژگی های برجسته ای دارد. آیا شما هم شخصیت INTJ هستید؟ برای انجام تست MBTI می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://esanj.ir/myers-briggs-type-indicator-mbti

همچنین برای انجام سایر تست های شخصیت شناسی به سایت زیر مراجعه نمایید:
https://esanj.ir/category/personality-tests