ورود سرخابی ها به بازار سرمایه

صحبت های صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون سازمان خصوصی سازی درباره ورود دو باشگاه استقلال و پرسولیس به بازار بورس کشور