چرا کتاب 44 راز دوستیابی برای نوجوانان را نوشتم؟

در این ویدیو محمد منشی زاده نویسنده کتاب 44 راز دوست یابی برای نوجوانان توضیح میده چطور شد که این کتاب نوشته شد و چرا باید بچه های ما این کتاب را بخوانند.
هر سوالی در مورد این کتاب داشتید خوشحال میشم از طریق اینستاگرام Monshizade_ir بپرسید یا به سایت www.FarzandeSabz.com مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/monshizade_ir/