آخرین تصاویر از لاشه ذوب شده ناو جنگی آمریکا

ناو جنگی آمریکا پس از چند روز سوختن در آتش، به صورت کامل غیر عملیاتی شد.