قیمت دلار در زمان پخش سریال ناتاشا

چیزی که توجه افراد را در فضای مجازی به این سکانس جلب کرده قیمت دلار در سال ۸۱ است؛