جعل بزرگ سازندگان سریال Memories of Alhambra خاطرات الحمرا 2018 از یک فیلم سه گانه خارجی کوهنشین Highlander

سازندگان این سریال مسخره خاطرات الحمرا 2018 کره جنوبی ببنید به چه ضایعی از روی سه گانه فیلم کوهنشین جعل کردند و خوده سریال خاطرات الحمرا چه ژانر مسخره ای داره و با تقلید از روی فیلم قدیمی و معروف سه گانه کوهنشین سازنده این سریال الحمرا معلوم نیست چیرا میخواسته ثابت کنه و چیرا به مردم به عنوان سریال قالب کنه با فیلم نامه و ژانر مسخره و نامرتبط با سریال که هیچ ربطی نه نام سریال به خودش داره و نه ژانرش و همینطور بازیگران مردش.
جهت دیدن این ویدیو با زبان اصلی توضیحات انگلیسی لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.youtube.com/watch?v=ZlhqxLeNeGY&feature=youtu.be