عملکرد کولر گازی

کولر گازی به عنوان یه سیستم تهویه مطبوع در داخل محیط ساختمان استفاده می شود واز دو کلمه ی کولر و گاز تشکیل شده است که این یعنی برای تولید سرما از گاز استفاده می کند و همچنین قیمت کولر گازی نسبت به کولر آبی بیشتر است ولی عملکردی بهتری نسبت به آن دارد.
https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/