گلدن استیت وریرز - میامی هیت / ۲۷ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم گلدن استیت وریرز - میامی هیت / ۲۷ فوریه ۲۰۱۹