افزایش آمار کرونا در ایتالیا

آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا نسبت به چند ماه گذشته افزایش یافته است.